Sushi Su
Indirizzo : via Giordano Bruno 42, Padova
Telefono : 0498809285